Beizamako Hiria Antolatzeko Plan Orokorra. -Gipuzkoa- 2014

Gipuzkoako biztanle gutxieneko dituen udalerri bat da. Bere herrian biztanlegoa mantentzea helburu estrategiko bat da. Beizamak duen natur-ondarearen kontsebazioa haren mendean dago.

Plan General de Ordenación Urbana de Beizama -Gipuzkoa- 2014

Es uno de los municipios menos poblados de Gipuzkoa. El mantenimiento de la población en su medio rural es un objetivo estratégico. De ello depende la conservación del patrimonio natural que dispone Beizama.

Oiartzungo Hiri Antolatzeko Plan Orokorra -Gipuzkoa- 2013-2015

2015ko martxoan behinbetiko onespena jaso ondoren, hiri-ekosistema bat bezela antolatzen du udalherria, etengabeko natura, ekologia, paisaia eta herri-auzoko funtsetan.

Plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun -Gipuzkoa- 2013-2015

Aprobado definitivamente en marzo de 2015, ordena el municipio como un ecosistema urbano, en claves de continuos naturalísticos, ecológicos, paisajísticos y rurales.

Zaldupeko futbol zelaia. Ondarroa. Bizkaia (2013)

2012 urtean Ondarroako Udalak iragarritako lehiaketa baten proiektu irabazlea. Egungo futbol zelaiaren berrikuntza eta aldagela berri batzu eraikitzea ziren hasierako asmoak eta lehenego fase honetan, futbol zelaia bakarrik gauzatu da. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna jardueraren bi abiapuntu izan dira, ureztatzeko euri-ura jasotzen duen aljibe bat egiten da zelaiaren banda baten ondoan eta, geroko fase batean, aldagelen komunak hornitzeko baliogarria izago dena. Orohar orain arte bukaera hauetan erabitzen ziren kautxuko aleen ordez, belar-sintetikoa lastatzen duen silizezko hondarraren gainean zuntz-landare naturalezko gaineztadura bat du.

Campo de fútbol de Zaldupe. Ondarroa. Bizkaia (2013)

Proyecto ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Ondarroa en 2012. El planteamiento inicial era remodelar el campo de fútbol y unos nuevos vestuarios y en una primera fase se ejecuta únicamente el campo de fútbol. El ahorro y la eficiencia energética son dos premisas de la actuación, se ejecuta un aljibe junto a una de las bandas que recoge la lluvia y permite utilizarla para el riego y en una fase posterior, abastecer las cisternas de los inodoros de los vestuarios. El césped sintético lastrado con arena de sílice lleva un revestimiento de fibra vegetal natural en lugar de los gránulos de caucho que en general se venían utilizando en este tipo de acabados.

Bakarreko etxebizitza Cirueñan. La Rioja. (2012).

Estudio-bulego bat duen gonbidatuentzako area bat izateko beharrak bi sarrera proposatzera darama, lehenengoa edo pribatuagoa, etxebizitzako areto-jangelari zuzenean emanez eta estudio-gunera zuzenean sartzen den beste sarrera bat, publikoagoa etxebizitzaren pribatutasunari kalte egin gabe. Dualtasun programatiko hau eraikinaren bolumetrian ikusten da programaren bi areak estalki desberdinez eraikitzerakoan, etxebizitza nagusiarena okertuta eta laua estudio-bulegoarena.

Vivienda unifamiliar en Cirueña. La Rioja. (2012).

La necesidad de disponer de un área  de invitados con un estudio-despacho nos lleva a proponer dos entradas, una principal y más privada dando directamente al salón-comedor de la vivienda, y otra secundaría y más pública que permite acceder directamente a la zona de estudio e invitados sin incidir en la privacidad de la vivienda. Esta dualidad programática se ve reflejada en la volumetría del edificio, cuando las dos áreas del programa presentan cubiertas distintas: inclinada la de la vivienda principal y plana la del estudio-despacho.