72 viviendas en Munto. Orio -Gipuzkoa- (2013)

Se aprovechan las exigencias técnicas para trasladar a la construcción un lenguaje de cierto expresionismo arquitectónico, evocando a su vez los antiguos secaderos de redes, la ría de Oria y su propia historia.

72 etxebizitza Munton. Orio -Gipuzkoa- (2013).

Eskakisun teknikoak baliatuz eraikinari nolabaiteko expresionismo arkitektoniko baten hizkera isaladatzen zaio, aintzineko arrantza-sareei lehortegia Oriako itsasadarrari eta berezko historiari aipamena egiten.

Bakarreko etxebizitza Cirueñan. La Rioja. (2012).

Estudio-bulego bat duen gonbidatuentzako area bat izateko beharrak bi sarrera proposatzera darama, lehenengoa edo pribatuagoa, etxebizitzako areto-jangelari zuzenean emanez eta estudio-gunera zuzenean sartzen den beste sarrera bat, publikoagoa etxebizitzaren pribatutasunari kalte egin gabe. Dualtasun programatiko hau eraikinaren bolumetrian ikusten da programaren bi areak estalki desberdinez eraikitzerakoan, etxebizitza nagusiarena okertuta eta laua estudio-bulegoarena.

Ave Maria Etxearen lorategiak parke publikorako berreskuraketa. Hernani -Gipuzkoa- (2011).

Lorategi ingelesaren jatorrizko egituraren zaintza onak eta zuhaiztiaren kalitate botanikoak, parkea interesgarria izatea egiten dute. Obran parte-hartzea, interesgarriak diren elementuak balioestea izan da eta bi sarbide berri gauzatzea, lizarditik gora dijoaz corten altzairuzko pasabidea eta mendi-mazeletik emeki igotzen den “arrapala-lubakia”, hain zuzen ere.

Vivienda unifamiliar en Cirueña. La Rioja. (2012).

La necesidad de disponer de un área  de invitados con un estudio-despacho nos lleva a proponer dos entradas, una principal y más privada dando directamente al salón-comedor de la vivienda, y otra secundaría y más pública que permite acceder directamente a la zona de estudio e invitados sin incidir en la privacidad de la vivienda. Esta dualidad programática se ve reflejada en la volumetría del edificio, cuando las dos áreas del programa presentan cubiertas distintas: inclinada la de la vivienda principal y plana la del estudio-despacho.

Recuperación de los jardines de la villa Ave María para parque público. Hernani -Gipuzkoa- (2011).

El interés de los jardines estriba en la perfecta conservación de su original estructura de jardín inglés y en la calidad botánica del arbolado. La intervención se encaminó a poner en valor los elementos de interés y efectuar dos nuevos accesos, una pasarela de acero cortén elevada sobre la fresneda y una “trinchera rampante” que asciende suavemente por la ladera.

Playa y Piscina de Marea (2011).

Intervención destinada a corregir el impacto generado en la playa por la construcción del dique de abrigo del puerto de Mutriku (Gipuzkoa). El agua de la piscina se renueva por cada ciclo mareal.

HONDARTZA ETA ITSAS – IGERILEKUA (2011).

Mutrikuko Portua (Gipuzkoa) babesteko dikearen eraikuntzak eragindako inpaktoa zuzentzeko esku-hartze bat da. Igerilekuaren ura itsasaldi bakoitzean berrizten da.

Concurso para Centro Cultural en Hernani -Gipuzkoa- (2010)

El valor estructurante de la gran grieta escalonada estriba en la incorporación a ese lugar de un nuevo y atractivo escenario que, al tiempo que establece el “continuum” entre los dos niveles de ese ámbito de la localidad, permite hacer partícipe al ciudadano de la actividad del edificio a través del claristorio de su vestíbulo.

Kultur Gune batentzako lehiaketa Hernanin -Gipuzkoa- (2010).

Hau da mailakatutako arrakala handiaren balio egituratzailea: herriaren eremu horren bi mailen arteko «continuum-a» ezartzen duen aldi berean, leku horretan agertoki berri eta erakargarri bat sortzea eta hiritarrari eraikinaren jarduerako partaide izatea egineraztea, eraikinaren atondoko “claristorio-aren” bidez.

Automobilentzako pabiloia. Hernani -Gipuzkoa- (2001).

Erakusleiho garden eta argitsu handi bat errepidetik igarotzean agerian uzten da. Leun eta fina, kustodia gotikoa balitz bezela, eraikin baten neurria hartu arte hazitzen da, kontsumoko artikulu berri hau gordetzeko.

Noticias de Gipuzkoa egunkariaren erredakzioa. -Donostia- (2005).

Eugenio Urdanbide Etxeberria arkitektoaren lankidetzarekin egindako birgaikuntza. Sabai eta horma beltzen iluntasunak erredakzio honen neurri estuak handitzen ditu, non altzaria eta ekipamendu informatikoak espazioaren elementu nagusi bakarrak izendatzen dira, zoru teknikoaren aluminioa eta beirazko manparen isla eta disdiragatik ikusten den espazioa hain zuzen ere.

Redacción del Diario de Noticias de Gipuzkoa. -Donostia- (2005).

Rehabilitación efectuada en colaboración con el arquitecto Eugenio Urdanbide Etxeberria. Paredes y techos negros agrandan con su oscuridad las ajustadas dimensiones de esta redacción donde únicamente el mobiliario y los equipos informáticos se erigen en protagonistas de un espacio perceptible tan solo por los reflejos y brillos de los vidrios de las mamparas y del aluminio del suelo técnico.

Pabellón de automóviles. Hernani -Gipuzkoa- (2001).

Una gran vitrina, cristalina y luminosa, es la que se descubre a su paso por la carretera. Delicada y fina como una custodia gótica, crece hasta la dimensión de un edificio para albergar este nuevo objeto de consumo.

32 etxebizitza Ave María Parkearen ondoan. Hernani -Gipuzkoa- (2005).

Orubea parkearekin mugakide izateak, etxebizitzen barruko konfigurazioa, -eguneko gelek parke aldera, gauekoak ordez atzekaldeko kale aldera kokatzen- eta luzetako fatxaden garapena, zehazten ditu. Terraza aldera ematen duten lehiozulo handiak irekitzen dira parkeko fatxadan eta, azalera lauan berdinbanatuko lehioak aurreko etxebizitzen blokearen aldera.

32 viviendas junto al Parque de Ave María. Hernani -Gipuzkoa- (2005).

La colindancia del solar con el parque determina la configuración interna de las viviendas, volcando hacia este las estancias diurnas y relegando las nocturnas hacia la calle posterior, y la formalización de las fachadas longitudinales. Grandes huecos abiertos a terrazas en la fachada al parque y ventanas dispuestas uniformemente sobre una superficie plana hacia el bloque de viviendas de enfrente.

Gure Borda Etxea. Hernani -Gipuzkoa- (2004).

1930 urteko Gure Borda familiako etxea eraldatu, seme-alabentzako apartamentuetan bihurtzeko, parte hartzearen zioa izan da, eta horretarako barnea hustutzen da, estalkia aldatzen da eta komunikaziorako gorputz exentu eta ireki bat eransten zaio.

Villa Gure Borda. Hernani -Gipuzkoa- (2004).

La intervención tiene como objeto transformar la villa familiar Gure Borda de 1930 en una casa de apartamentos para los hijos y, para ello, se vacía su interior, se modifica su cubierta y se le adosa un cuerpo exento y abierto de comunicaciones.

Usurbilgo Kultur Etxea. (2005).

Bi plazen arteko orubearen kokapena aprobetxatzen da hauen artean iragaite garden bat egiteko eta era berean, barruraino luzatzen den Kultur Etxeko sarrera bilakatzen da. Eraikinaren zatirik nabarmena, bi irakur gelak argiz bete eta kanpoko plazaren gaueko jarduera arin argitzen dituen hegoaldeko fatxadaren harzurizko itxitura da, erretaula argitsu eta aberatsa alegia.

Casa de Cultura de Usurbil. (2005).

Se aprovecha la situación del solar entre dos plazas para hacer un espacio de transición transparente que constituye la antepuerta de la Casa de Cultura y se prolonga hacia el interior. La pieza más singular del edificio es el mural de alabastro de la fachada del mediodía, rico retablo luminoso que inunda de luz las dos salas de lectura e ilumina tenuemente la actividad nocturna de la plaza exterior.